the perfect way to control your power

Handheldcontroller

Voor bedrijven die geen behoefte hebben aan de uitgebreide mogelijkheden die het DAS systeem en Win-Dyno bieden is er de HH877 handheld controller. Met dit systeem kan op eenvoudige wijze de vermogenstester worden bestuurd//uitgelezen worden.
Ook voor ombouw van uw waterrem wordt de Handheldcontroller veel ingezet.

De vermogenstestbank wordt dan bestuurd door de HH877-1, een handheld controller die voorzien is van een display met 4 tekstregels. Op dit display worden de volgende meetwaarden weergegeven:
- pto toerental
- pto koppel
- pto vermogen en pto koppelstijging.

Uiteraard garandeert PPC ook bij deze manier van aansturing en data acquisitie een betrouwbare weergave van de resultaten. Het is mogelijk om de vermogenstester via de handheldtester te kalibreren, en het is tevens mogelijk om handmatig een DIN correctie uit te voeren.


De DIN correctie geschiedt handmatig. Omdat er in de handheldtester geen sensoren (Barometer, Humidity en Temperatuur) worden geplaatst t.b.v. de uitvoering van de (softwarematige) DIN correctie, heeft PPC de mogelijkheid ingebracht om handmatig de huidige testcondities af te lezen op een extern weerstation en de gemeten waarden zelf handmatig in te voeren in de software behorende bij de handheldtester, beter bekend als WOSH-software. Op deze manier kan alsnog een DIN correctie worden doorgevoerd.

Om de gegevens die worden gemeten met de handheldtester grafisch weer te geven levert PPC software bij. De software, die draait op alle Windows machine's, download alle opgeslagen gegevens uit de handheldtester.

In de software kan met voor de weergave in het testrapport kiezen uit een overzicht van de opgeslagen meetpunten. Om het testrapport zo goed mogelijk te completeren, is het tevens mogelijk om aanvullende informatie zoals klantgegevens, trekkergegevens en testcondities handmatig in te vullen.

Door de test op te slaan als een zgn. CSV bestand, heeft de gebruiker de mogelijkheid om met behulp van Excel (of een gelijkwaardige programma) de gegevens te importeren om zo op eenvoudige wijze zelf de gegevens te analyseren en grafieken te vervaardigen. De grafiek is voorzien van automatische inschaling van curven.

Informatie over de Handheldcontroller is ook te downloaden als een AcrobatReader bestand.Terug naar overzicht

Perfect Power Control BV

Johan van Luijk

Stadseweg 14
4471 PD Wolphaartsdijk
The Netherlands

T: +31 (0) 113 269 261
E: jl@perfectpowercontrol.nl